Woensdagavond 5 April is de eerste groep van de training Nieuwe Business Modellen van start gegaan. Een geïnteresseerde groep ondernemers vanuit verschillende sectoren (oa accountancy, architectuur, IT, marketing, netwerkorganisatie, horeca) maakte kennis met de eigenschappen van nieuwe verdienmodellen,

leerde anders kijken naar (technologische) ontwikkelingen en de eigen organisatie met het model van Martec’s law,

en ging aan de slag met meervoudige waarde creatie…

Als er belangstelling is voor deelname aan een nieuwe training in de winter van 2017/2018 stuur dan een mail naar roelof@metanderewaarden.nl