Onderstaande quotes heb ik verzameld op mijn zoektocht naar nieuwe houdbare verdienmodellen. Ze inspireren en motiveren mij bij alles wat ik doe.

Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen en de manier waarop we zaken doen.

Wubbo Ockels op zijn sterfbed 2014

 

Door de welvaartscultuur denken we alleen maar aan onszelf. We worden ongevoelig voor de nood van anderen. We leven in zeepbellen. Ze zijn mooi maar stellen niets voor. Het zijn vluchtige illusies die ons onverschillig maken. Het leidt zelfs tot globalisering van de onverschilligheid.

Paus Franciscus bij zijn allereerste werkbezoek op Lampedusa 2013

 

Aan de basis van de crisis ligt een morele crisis; een maatschappij van markten, wetten en verkiezingen is niet genoeg als de rijken en machtigen zich niet weten te gedragen met respect, eerlijkheid en compassie ten opzichte van de rest van de maatschappij en de rest van de wereld. Zonder herstel van een ethos van verantwoordelijkheid kan er niet werkelijk sprake zijn van een duurzaam economisch herstel

Jeffrey Sachs in zijn boek The price of civilization 2011

 

Our kids will be grilled, fried, toasted and roasted.

Christine Lagarde over CO2 in een interview met The Wallstreet Journal 2013

 

Afval is eigenlijk een heel slecht verdienmodel. Want waarom zou je iets maken wat geen waarde heeft of zelfs geld kost om er vanaf te komen. Afval is in de basis gewoon stom.

Bill McDonough in de film van VPRO’s Tegenlicht over Cradle to Cradle 2006

 

Mijn opvatting is dat de huidige crisis in zijn veelvormigheid, in zijn diepte ook, niet oplosbaar is door restauratie van het oude. De andere methode is inderdaad de weg van de vernieuwingen opgaan. wat mij betreft gaat het dan in z’n samenhang om sociale en ecologische vernieuwing als basis voor een vitale en duurzame samenleving en economie.

Herman Wijffels tijdens de Moddermanlezing 2010

 

Ons hele systeem is in crisis. De reden is dat het een lineair systeem is terwijl we op een beperkte planeet leven. Overal botsen we dus op grenzen.

Annie Leonard in het geweldige filmpje The story of Stuff 2007

 

Hoewel ons gezonde verstand ons zegt dat we spullen kopen omdat we ze graag bezitten en gebruiken, wijst onderzoek uit dat het plezier van aankopen hooguit van korte duur is. Dus waarom blijven we maar doorstappen in de consumptistische tredmolen van werken, kopen en verlangen?

Geoffrey Miller in zijn boek “Darwin en de consument; seks, status en het brein” 2009

 

Bij elk menselijk avontuur, hoe uniek het ook schijnt, raakt de hele mensheid betrokken.

Jean Paul Sartre in zijn boek “Saint Genet; comédien et martyr” 1952

 

Wat is een mens in opstand? Een mens die nee zegt. Maar ook al weigert hij, hij geeft niet op: het is ook een mens die ja zegt, vanaf zijn eerste impuls.

Albert Camus in zijn boek “L‘Homme révolté” 1951

 

Het is gemakkelijk van alles te beloven, maar niets te doen; Niets doen is een misdaad tegen de menselijkheid.

Nelson Mandela tijdens liveaid 2005

 

Minder slecht doen is geen oplossing. Helpt het als je maar 2x wordt doodgeschoten in plaats van 5x?

Michael Braungart op een congres in Maastricht over Cradle to Cradle 2007

 

De evolutie van onze economie van een “Neem-Maak-Gooi weg” model (dat steeds meer beperkt wordt door schaarse grondstoffen) naar een model dat circulair en in de grond regeneratief is vormt een enorme kans voor innovatie van bedrijven.

Ellen McArthur bij het uitbrengen van het rapport van de Ellen McArthur Foundation over de circulaire economie 2012

 

Niets onderscheidt mensen zoveel als hun houding ten opzichte van hun leefomstandigheden. Degenen die ervoor kiezen om geschiedenis te maken en de gang van zaken te veranderen, hebben een voordeel ten opzichte van degenen die passief veranderingen afwachten.

Jose María Arizmendiarrieta in het jaarverslag van Caja Laboral Popular (tegenwoordig Kutxabank) 1973

 

Ik pleit voor wat ik noem: een ecologie van organisaties met het oog op duurzaamheid. Dat impliceert dat organisaties toegroeien naar het georganiseerd met elkaar samenwerken in netwerken, teneinde collectief (en ten gunste van elkaar) duurzaamheid te realiseren. Zo ontstaat een soort van ‘duurzaamheidscoöperatie’.

Jan Jonker bij zijn oratie als hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit 2011

 

De ernst van de ecologische crisis eist van ons allen dat wij denken aan het algemene welzijn en verder gaan op de weg van de dialoog, die om geduld, ascese en edelmoedigheid vraagt, eraan denkend dat “de werkelijkheid belangrijker is dan het idee”.

Paus Franciscus in zijn encycliek “Laudato Si, over de zorg voor het gemeenschappelijk huis” 2015

 

Onze nieuwe economie draait om het bevredigen van álle menselijke behoeften; wanneer we niet meer beperkt worden door het lineaire denken en de strijd om het eigendom van schaarse grondstoffen ligt de weg naar een solidaire samenleving open. En doordat we onze identiteit niet meer vorm zullen geven aan wat we hebben, krijgen we aandacht voor wie we zijn: spirituele wezens op een menselijke reis – gasten op deze aarde.

Thomas Rau en Sabine Oberhuber in hun boek “Material matters, het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij” 2016

Het grootste deel van de bedrijven dat we nu kennen zal over tien jaar verdwenen zijn. Dat is dan ook de reden dat er iets moet veranderen in de manier waarop organisaties over zichzelf denken. „Wij houden ons maar vast aan de unicorn-successen uit Silicon Valley, waar een piepklein aantal van de start-ups meer dan een miljard waard wordt. Dát zijn gek genoeg nog altijd de verhalen die ons het meest stimuleren. Maar het is net zoiets als dat ik een foto van George Clooney meeneem naar de kapper en hem te zeggen dat ik er zo uit wil zien aan het einde van mijn knipbeurt. Dat is niet realistisch.”

Ricardo Semler in een interview in de NRC 2018

We hebben tweehonderd jaar verkwist door naar het verkeerde portret van onszelf te kijken: Homo Economicus, de eenzame figuur met geld in zijn hand, een rekenmachine in zijn hoofd, de natuur aan zijn voeten en een onverzadigbare begeerte in zijn hart. Het is tijd om onszelf opnieuw uit te vinden, als mensen die opbloeien door de verbinding met elkaar en de verbinding met het levende huis waar we in wonen dat overigens niet  van ons alleen is.

Kate Raworth in haar boek Doughnut Economiscs 2017

 

Om vrede in de wereld te brengen, om de oorlog voorgoed te laten ophouden, is een revolutie nodig in de individuele mens, in jou en mij. Zonder die innerlijke revolutie is een economische revolutie zinloos, want honger ontstaat door de onevenwichtigheid van de economische omstandigheden die voortkomen uit onze psychische gesteldheid, met zijn hebzucht, zijn afgunst, zijn kwaadwilligheid en zijn bezitsdrang. We willen wel praten over vrede, wetten opstellen, nieuwe bondgenootschappen stichten, maar zullen de vrede niet bereiken omdat we geen afstand willen doen van onze posities, ons gezag, ons geld, ons grondbezit, onze stupide manier van leven.

Jiddu Krishnamurti in zijn boek “The First and Last Freedom” 1954

 

Temper nooit je toon. Het is geen goede strategie om je toon te temperen want dan hoort de ander je niet goed. Je kunt het leven zien als een veld waarin allerlei planten groeien, allerlei bomen en gras. Dat geheel is je leven. We hebben onze vrede gekregen na een lange periode van lijden van veel mensen die ons voor gingen. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Er heeft altijd iemand betaald.

Ai Weiwei tijdens College Tour 2016

 

Geloof dat deze wereld een betere wereld kan worden. Een wereld waarin ruimte is voor iedereen. Droom van een wereld waarin armoede tot de geschiedenis behoort. Waar iedereen een plaats heeft in de zon. Droom, Droom, Droom!

Aartsbisschop Desmond Tutu tijdens College Tour 2012