Om de de vorming van een Circulaire Economie mogelijk te maken en te versnellen is Sociaal Innoveren nodig. U herkent vast wel situaties waar alle partijen willen, maar zaken niet verder komen. Typisch voorbeeld van  situaties waar sociaal innoveren nodig is. Verduurzaming, onderwijsvernieuwing, arbeidsparticipatie, ketensamenwerking, transitie naar nieuwe verdienmodellen, meervoudige waarde creatie. Zo maar wat zaken die versnelling behoeven.  En organisaties passen zich maar langzaam aan. Ze hebben ook moeite met samenwerken. Als je hier niet op in speelt leg je zo maar het loodje. Ontwikkelingen in een sector kunnen ineens heel hard gaan.

Samen met MVO Alliantie en JIN werk ik aan het opzetten van een Ecosysteem Sociaal Innoveren. We zijn er van overtuigd dat we hiermee de transitie naar een circulaire en inclusieve economie voor Noord Nederland tot een enorme versnelling kunnen brengen: https://metanderewaarden.nl/esi/