Algemeen

Veel organisaties vinden het lastig hun weg te vinden in deze tijden van grote en ingrijpende (technologische) veranderingen. Ondertussen is er ook nog de noodzaak om verregaand te verduurzamen. De aanpassing van organisaties gaat maar langzaam. In ieder geval veel langzamer dan de ontwikkelingen om hen heen. Hierdoor ontstaan grote ‘gaten’. Als een innovatieve startup in zo’n gat springt, zijn de gevolgen vaak zo heftig dat we spreken van een disruptieve innovatie. Het kan het hele verdienmodel van een organisatie volledig onderuithalen.

Martecs law

Tegelijkertijd liggen er in de transitie naar een houdbare, circulaire economie enorm veel kansen, zeker voor de bedrijven die innovatief hier op in willen spelen om zo hun continuïteit zeker te stellen. In deze verwarrende wereld zoeken de leiders van organisaties van vandaag hun weg. Innoveren en verduurzamen zijn de oplossing.

Innoveren en verduurzamen betekent naast anders leren kijken, vooral samenwerken. Samenwerken met andere ondernemers, met leveranciers, klanten en werknemers. Als koploper duurzaam ondernemen ken ik de uitdagingen van een transitie naar houdbare verdienmodellen als geen ander en sta ik via allerlei netwerken in contact met andere duurzame ondernemers, onderwijs en wetenschap.

Ik heb zelf met mijn bedrijf een dergelijk traject doorlopen en weet waar de uitdagingen liggen. Maar vooral heb ik ervaren waar de kansen liggen. Door mijn kennis en ervaring ben ik in staat als “transitiegids” organisaties snel op weg te helpen op het moment dat ze de uitdaging van een transitie naar nieuwe verdienmodellen aan willen gaan en daarmee de weg naar continuïteit voor de organisatie.

Vanuit mijn passie voor duurzaam ondernemen heb ik besloten hiervoor een nieuw bedrijfje op te zetten onder de naam MAW:. Dit staat voor “Met Andere Waarden”, maar ook voor “Mens, Aarde & Waarde”. De principes van de Circulaire Economie zijn voor mij leidend: nieuwe verdienmodellen en innovaties zijn met name houdbaar als ze volgens deze principes worden opgezet. Aansluiting wordt gezocht bij het Rijksbrede programma Circulaire Economie.

De kansen die een organisatie met de principes van de Circulaire Economie kan creëren zijn enorm! Ik help je graag op weg….

Roelof de Vries


Mens

De focus van de Circulaire Economie ligt vooral op materiële aspecten en nog weinig op de mens.

Wat is de sociale impact van verschuiving van eigenaarschap naar ‘toegang en gebruik’? Wat betekenen meervoudige waarden voor zaken als arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden? Wat gaat het betekenen voor onze manier van organiseren? En hoe krijgen we onze hele organisatie mee in de transitie. Zomaar een aantal van vele vragen.

Aarde

Inmiddels is het besef doorgedrongen dat we leven op een beperkte planeet. Circulair denken in plaats van lineair doet steeds meer zijn intrede. Cradle to Cradle, Clean tech en Biomimicry hebben geweldig mooie inzichten en oplossingen opgeleverd. Vrij van giftige stoffen, herbruikbaar (componenten, materialen, repareerbaarheid), hernieuwbare grondstoffen, mooie concepten, maar hoe doe je dat? Veel bedrijven kijken ook maar naar een onderdeel: bijvoorbeeld de huisvesting of het wagenpark, of materialen. En blijf je dan daarin steken?

Waarde

Het lineaire denken heeft ons ver gebracht. Maar we zijn, bijvoorbeeld door de eenzijdige focus op geld, ook heel veel kwijtgeraakt. In hun nieuwe boek “Material matters” zeggen Thomas Rau en Sabine Oberhuber het treffend:

“Onze nieuwe economie draait om het bevredigen van álle menselijke behoeften; wanneer we niet meer beperkt worden door het lineaire denken en de strijd om het eigendom van schaarse grondstoffen ligt de weg naar een solidaire samenleving open. En doordat we onze identiteit niet meer vorm zullen geven aan wat we hebben, krijgen we aandacht voor wie we zijn: spirituele wezens op een menselijke reis – gasten op deze aarde.”

Denken in (meervoudige) waarde levert verrassende kansen en mogelijkheden op. Nieuwe verdienmodellen die de hele wereld op zn kop kunnen zetten. Goed doen en nieuwe kansen voor de organisatie, wie wil dat niet?