Continuïteit: Van oude naar nieuwe verdienmodellen

‘Aan de slag met innovatie in je eigen onderneming’

Op 29 november is de succesvolle MKB-bijeenkomst geweest “WEconomy, van oude economie naar nieuwe verdienmodellen”, met keynote speaker Jan Jonker. Conclusie van de avond: De wereld is in beweging, de omgeving en economie veranderen en nieuwe verdienmodellen zijn nodig om het hoofd boven water te houden.

Een inspirerende avond die vraagt om een vervolg, zoals ook uit de evaluatie naar voren komt. Daarom organiseren we drie opvolgbijeenkomsten waarin we in kleine groepen (12 personen) aan de slag gaan met nieuwe verdienmodellen. Het eigen businessmodel wordt onder de loep genomen en in groepsverband wordt gekeken naar de kansen voor je onderneming. Via opdrachten ga je aan de slag met je eigen organisatie en krijg je feedback van de begeleiders. In de bijeenkomsten krijg je tools en ideeën aangereikt van ondernemers die je meteen in praktijk kunt brengen.

De focus van de bijeenkomsten ligt op de kansen voor de eigen onderneming en hoe hier invulling aan te geven, mogelijk in samenwerking met andere ondernemers. Wat houdt de nieuwe economie in hoe kun je hier als ondernemer gebruik van maken?

Voor wie is dit?

Ondernemers die met hun bedrijf stappen willen zetten richting de nieuwe economie en nieuwe verdienmodellen.

Het programma (per groep) bestaat uit 3 avonden:

1. Kennismaking met Innovatie en Circulaire Economie

Anders kijken naar ontwikkelingen in de wereld en ondernemen, voorbeeldcases bekijken en de ontwikkelingen in de eigen onderneming en sector verkennen.

 • Kansen en innovatie; Anders leren kijken (oa voorbeelden Cradle to Cradle en Circulaire Economie); Integrale aanpak met 3p’s; Persoonlijke ontwikkeling/leiderschap; Disruptiemodel (Martec’s law);
 • Oefeningen anders leren kijken
 • Oefening thuis: Kijk naar eigen organisatie en sector en beschrijf ontwikkelingen en ontwikkelrichtingen

2. Verdieping en vertaling naar eigen bedrijf/sector

Ervaringen van een ondernemer die dit traject doorloopt, kansen voor de eigen onderneming, in gesprek over innovatierichtingen, eigen businessmodel onder de loep nemen en een aanzet maken voor een innovatieplan.

 • Achtergronden Nieuwe Business Modellen en Circulaire Economie; Integrale aanpak
 • Ervaring Roelof in zijn zoektocht naar Nieuwe Business Modellen en de kansen die zich daarbij voordoen (wenkend perspectief)
 • Feedback op oefening thuis; Mogelijke innovatierichtingen per bedrijf/sector
 • Oefening thuis: Maak een 1e aanzet innovatieplan/innovatierichtingen voor je organisatie

3. Kansen in eigen organisatie

Cases van deelnemende ondernemers bespreken, ideeën genereren,  hulpmiddelen aangereikt krijgen voor verdere uitvoering.

 • Verder verdiepen; Transitie naar Circulaire Economie; Gevolgen invoering daarvan;  Kansen en bedreigingen (n.a.v. rapport SER)
 • Gevolgen per sector/bedrijf
 • Feedback op oefening thuis innovatieplan/innovatierichting
 • Afronding en aanreiken hulpmiddelen: subsidies, organisaties, netwerken (regionaal en landelijk)
 • Evaluatie en feedback avonden

Wat levert het op? 

 • Inzicht in innovatierichtingen voor de eigen onderneming
 • Concrete vervolgstappen naar nieuwe verdienmodellen
 • Contacten met andere ondernemers
 • Hulpmiddelen en tools voor verdere ontwikkeling naar nieuwe verdienmodellen

Korte introductie uitvoerende partijen

De bijeenkomsten worden geleid door Roelof de Vries (MAW:) en Johannes Postema (Bries).

Roelof de Vries is duurzaam ondernemer en kent de uitdaging van een transitie naar houdbare verdienmodellen als geen ander. Vanuit zijn bedrijf ‘Met Andere Waarden:’ helpt hij organisaties op weg naar nieuwe verdienmodellen en daarmee continuïteit voor de organisatie.

Johannes Postema is adviseur bij Bries en begeleidt ondernemers en organisaties bij innovatie. Hij helpt organisaties om ontwikkelkansen in kaart te brengen en hier vervolgacties op te zetten. Hierin combineert hij de kracht van de medewerkers met de kracht van de organisatie.

Praktische informatie

 • Inmiddels zijn er 3 trainingen geweest.
 • Bij voldoende belangstelling starten we weer nieuwe groepen.

Vragen? Mail naar Roelof

Link naar presentatie Jan Jonker